Info

Een mespunt zout onder de babymatras, een kruidige maaltijd voor de net bevallen moeder, een zaghareet die een geboorte aankondigt, een pyjamafuif als babyshower, een zachte dadel voor een pasgeborene of het zacht influisteren van een naam: het zijn slechts enkele voorbeelden van geboorterituelen die in Brussel worden verzameld binnen het interculturele project ‘Hallo Baby. Geboorterituelen in beweging’. Hoe vat je de diversiteit van Brussel in een project? Wat is de meerwaarde voor de verschillende partners?

Als er een kindje op komst is, grijpt iedereen haast vanzelf terug naar vertrouwde gewoonten en gebruiken. 9 maanden lang zijn geboorterituelen handige hulpmiddeltjes: om een zwangerschap aan te kondigen, het geslacht van de baby te raden, komaf te maken met vervelende zwangerschapskwaaltjes, de baby een naam te geven en nog zo veel meer. Sommige rituelen zijn wijdverspreid en vieren we met heel veel anderen erbij; andere gebruiken zijn juist heel klein en persoonlijk. Op deze plek willen we laten zien welke geboorterituelen er vandaag in België toe doen, en hoe uiteenlopend die zijn.

Het is eigen aan mensen om rond de grote overgangen in het leven rituelen en gebruiken te ontwikkelen. Deze zogenaamde rites de passage markeren geboortes, de overgang van puberteit naar volwassenheid, het huwelijk en het levenseinde als belangrijke en betekenisvolle momenten. Ook geboorte krijgt via uiteenlopende tradities vorm en betekenis. De geritualiseerde handelingen die erbij horen, bieden houvast en versterken het groepsgevoel. Ze verankeren het in het dagelijkse leven en geven vorm aan het erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

  • BIJSTERVELD (A.J.), NIESTEN (E.), SEGERS (Y.) en STEEN (I). Suikerbonen en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. s.e., s.l., 2005, 104 p.
  • BLANCQUAERT (L.). Birth Day. Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt. Tielt, Lannoo, 2013, 370 p.
  • BROECKAERT (B.) e.a. Grote rituelen in de wereldgodsdiensten. Leuven, Davidsfonds, 2005, 160 p.
  • CLOET (M.) e.a. Levensrituelen: Geboorte En Doopsel. Leuven, Universitaire pers, 1996, 336 p. (KADOC-studies 20)
  • KEIRSE (M.).