Wat verstaan we onder geboorterituelen?

Het is eigen aan mensen om rond de grote overgangen in het leven rituelen en gebruiken te ontwikkelen. Deze zogenaamde rites de passage markeren geboortes, de overgang van puberteit naar volwassenheid, het huwelijk en het levenseinde als belangrijke en betekenisvolle momenten. Ook geboorte krijgt via uiteenlopende tradities vorm en betekenis. De geritualiseerde handelingen die erbij horen, bieden houvast en versterken het groepsgevoel. Ze verankeren het in het dagelijkse leven en geven vorm aan het erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat zij hun wortels in het verleden hebben, houdt niet automatisch in dat zij dezelfde toekomst tegemoet gaan. In een immer veranderende samenleving evolueren ze voortdurend mee met de mensen die ermee in aanraking komen.